آخرین محصولات

مقالات فارسی

طراحی برند (نام تجاری) الکترونیک با استراتژی 3c یک مطالعه موردی از تحلیل وب سایت با نام تجاری الکترونیک

E-brand Design with 3C Strategy A case study

E-brand Design with 3C Strategy A case study of e-brand website analysis Kim Yu Jin, Kwon Eun Sook Abstract: In order to boost the value of an e-brand, we need to consider appropriate design strategies using the interactive capabilities of the Internet in an online marketplace. The purpose of this study is to investigate diverse experiential and emotional marketing strategies ... ادامه مطلب »

بررسی اثر پس از برداشت اسيد ساليسيليك بر برخی ویژگی های کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه کیوی

Effects of Acetylsalicylic Acid (ASA) and Ethylene Treatments on Ripening and Softening of Postharvest Kiwifruit

Effects of Acetylsalicylic Acid (ASA) and Ethylene Treatments on Ripening and Softening of Postharvest Kiwifruit بررسی اثر پس از برداشت اسيد ساليسيليك بر برخی ویژگی های کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه کیوی Abstract: Kiwifruit (Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang et A. R. Ferguson cv. Bruno) was used to investigate the effects of acetylsalicylic acid (ASA, 1.0 mmol/L, ... ادامه مطلب »

سوابق جهش یافته سازمانی در بحران اقتصادی – یک تحقیق تجربی از وضعیت لباس و پارچه بافی در سوئد

Antecedents of organizational resilience in economic crises—an empirical

سوابق جهش یافته سازمانی در بحران اقتصادی – یک تحقیق تجربی از وضعیت لباس و پارچه بافی در سوئد Antecedents of organizational resilience in economic crises—an empirical study of Swedish textile and clothing SMEs اقتصاد های تولید سوابق جهش یافته سازمانی در بحران اقتصادی – یک تحقیق تجربی از وضعیت لباس و پارچه بافی در سوئد 40 صفحه a b ... ادامه مطلب »

دانلود مقاله شش محور شتاب سنج ابررسانا همراه با ترجمه فارسی

E-brand Design with 3C Strategy A case study

دانلود مقاله شش محور شتاب سنج ابررسانا همراه با ترجمه فارسی   Superconducting six-axis accelerometer   ( شش محور شتاب سنج ابررسانا ) همراه با ترجمه فارسی   Superconducting six-axis accelerometer BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention This invention relates to a superconducting six-axis accelerometer and more particularly to improvement in the accelerometer described in the inventor’s ... ادامه مطلب »

طبقه بندی آسیب شناسی واقعی سرطان خون حاد

طبقه بندی آسیب شناسی واقعی سرطان خون حاد طبقه بندی آسیب شناسی واقعی سرطان خون حاد دانلود مقاله Pathologic Classification of Acute Myeloid Leukemias همراه با ترجمه فارسی Realistic Pathologic Classification of Acute Myeloid Leukemias طبقه بندی آسیب شناسی واقعی سرطان خون حاد A b s t r a c t Most classification systems of acute myeloid leukemia (AML) rely ... ادامه مطلب »

جنبه های نوآوری آیین دادرسی کیفری و نقش وکیل مدافع در مقایسه با قانون سال

جنبه های نوآوری آیین دادرسی کیفری و نقش وکیل مدافع در مقایسه با قانون سال . جنبه های نوآوری آیین دادرسی کیفری و نقش وکیل مدافع در مقایسه با قانون سال چکیده قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیس یون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ... ادامه مطلب »