دانلود طرح توجیحی ترشی جات و شوری جات"/>
آخرین محصولات
<span itemprop="name">دانلود طرح توجیحی ترشی جات و شوری جات</span>

دانلود طرح توجیحی ترشی جات و شوری جات

دانلود طرح توجیحی ترشی جات و شوری جات

طرح توجیحی ترشی و خیار شور کلم شور و ….

مقـدمه:

   عليرغم نياز كشور به واردات محصـولات كشاورزي، محدوديت دوره برداشت محصولات كشاورزي و فقدان امكانات كافي در جهت حمل و نقل سريع و صحيح اين محصولات به بازارهاي مصرف، موجـب از بين رفتن سرمايه هاي كــشاورزان داخلي و افزايـش نرخ واردات فرآورده هاي كشاورزي به كشـور مي‌گردد. از ديگر سو نياز به محصولات كشاورزي در تمام فصول، اهميت يافتن روشي براي حفظ و نگهداري بلند مدت اين محــصولات را در چندان مي‌نمايد. صنايع غذايي با ايجاد تغييراتي بر روي ماده خام مي‌توانند پاسـخگوي هر دوي اين مشكلات باشند.

   هدف عمده صنايع غذايي بر دو نكته فوق استوار است، يعني فرآوري مواد غذايي به گونه اي كه بتواند با دارا بودن ماندگاري زياد ، مانع از فساد اين مواد شده و امكان استفاده از آن را در تمام طول سال فراهم آورد.

   اين فرآوري به فراخور ماده غذايي مورد نظر مي‌تواند تهيه كنسرو، كنسانتره، ، ترشي، شور و… باشد. ارائه كنندگان اين طرح با در نظر داشتن سه مورد اخير يعني تهيه انواع ، ترشي و شوریجات قصد دارند گامي در جهت پيشبرد صنايع غذايي كشور برداشته و نيز با ايجاد زمينه براي اشتغال نيروي ماهر و نيمه ماهر خصوصا بانوان در رفع معضل بيكاري سهيم شوند.

دانلود طرح توجیحی ترشی جات و شوری جات طرح توجیحی ترشی و خیار شور کلم شور و .... دانلود طرح توجیحی ترشی جات و شوری جات طرح توجیحی ترشی و خیار شور کلم شور و .... دانلود طرح توجیحی ترشی جات و شوری جات
طرح توجیحی ترشی و خیار شور کلم شور و .... دانلود طرح توجیحی ترشی جات و شوری جات طرح توجیحی ترشی و خیار شور کلم شور و .... دانلود طرح ...ورذ طظلا ظیبظیاط ظ لا دانلود رایگان طرح توجیحی ترشی جات و خیار شورتوجیحی ترشی جات و شوری جات
طرح توجیحی ترشی و خیار شور کلم شور و ....
RIAL 14,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید