کارایی نرم افزارهای حسابداری دراستفاده درست ازدانش حسابداری"/>
آخرین محصولات
<span itemprop="name">کارایی نرم افزارهای حسابداری دراستفاده درست ازدانش حسابداری</span>

کارایی نرم افزارهای حسابداری دراستفاده درست ازدانش حسابداری

کارایی نرم افزارهای حسابداری دراستفاده درست ازدانش حسابداری

1856594

کارایی نرم افزارهای حسابداری دراستفاده درست ازدانش حسابداری

مقدمه

فناوری اطلاعات بر تمام وجوه عملیات سازمانهای امروزی تاثیر داشته است اما بیش از هر چیز های اطلاعات حسابداری را دستخوش تغییرات جدی نموده است . به لحاظ …فرایند حسابرسی به شکل دستی انجام می گرفت و زمان زیادی صرف عملیات حسابرسی می شده است . اما استفاده حسابرسان از تکنیک های  رایانه ای سبب شده است تا انان بتوانند همان فرایند را با سرعت و کارایی بیشتری انجام دهند و نیز در وقت و هزینه صرفه جویی کنند.

1.حسابرسی سیستم های رایانه ای است که به بررسی رابطه حسابرسان با سیستم های رایانه ای حسابداری می پردازد و نحوه حسابرسی این سیستم ها را توضیح می دهد

2.حسابرسی به کمک رایانه است که به بررسی بکارگیری رایانه در عملیات حسابرسی می پردازد
انچه در این تحقیق در نظر گرفته شد مورد اخیر می باشد.

 

فهرست مطالب

مقدمه 3

تشریح و بیان موضوع. 3

هدف و علت انتخاب موضوع. 4

6 گام انتخاب یک نرم افزار حسابداری مناسب و خوب.. 13

مدیریت فروش.. 14

  1. نرم افزارهای حسابداری تخصصی. 15

  2. نظر دیگران را درباره نرم افزارهایشان بپرسید 15

  3. نرم افزار حسابداری ابزار حسابدار شماست.. 15

  4. سوال های زیر را در رابطه با هر نرم افزار تحقیق کنید 16

  5. پشتیبانی، پشتیبانی، پشتیبانی. 17

منابع ومأخذ18

 کارایی نرم افزارهای حسابداری دراستفاده درست ازدانش حسابداری کارایی نرم افزارهای ح

RIAL 68,000 – خرید