آخرین محصولات

بایگانی وبلاگ

دانلود مقاله آموزش مستقیم و غیر مستقیم به کودکان پیش دبستانی

Child-Playing-With-Lego-3

دانلود مقاله آموزش مستقیم و غیر مستقیم به کودکان پیش دبستانی 17 صفحه چــکیده : آموزش پیش از دبستان به عنوان یک مقطع تحصیلی پایه که برنامه ای برای کودکان 3تا6 ساله را در بر می گیرد . و برای آموزش در این دوره اصل هایی حاکم است که از جمله آن اصل کودک محوری ،اصل محوریت رویکرد کل نگر ،اصل انعطاف پذیری برنامه ها ،اصل محوریت بازی ،اصل محوریت رویکرد ارتباطی در گزینش محتوا ورعایت تفاوت های فردی و اولویت دادن به بازی و فعالیت های نشاط آور و همسویی با برنامه های ابتدایی را می توان نام برد . این اصول در غالب اهداف مشخص (طبقه بندی بلوم ) به اهداف شناختی ،نگرشی /عاطفی ، مهارتی در محتواهای متنوع برای ارایه تهیه می شود . برنامه های آموزشی این دوره به جای تأکید بر محتوا فعالیت محور و در هم تنیده است ومبنای عمل مرکز آموزشی ،کل برنامه های درس است نه یک رسانه ی محض مانند کتاب . این دوره با توجه به شرایط حساس رشد 6سال اولیه رشد کودک نسبت به مراحل بعدی رشد و پرورش کامل استعداد ها و توجه به کودکان محروم و بچه هایی که والدین شاغل دارند و تجارب محرک برای رشد ذهنی ،زبانی ،جسمی ،اجتماعی و عاطفی کودکان فراهم می آورد و کودک را در ساختن مبنایی قوی برای رشد بعدی و بارور کردن استعداد هایش کامل می کند با اهمیت است . برای این دوره تست های گوناگون شناخت هوشی وجود دارد که در این مجموعه تست نگه دارذهنی پیا‍ ژه وتست گودیناف آورده شده است . ادامه مطلب »

نقد و بررسی کتاب ادبیات اول دبیرستان – 19 صفحه

ادبیات فارسی اول دبیرستان

« چکیده » کتاب درسی در نظام آموزشی و برنامه ریزی های درسی اهمیت زیادی دارد ، به گونه ای که بسیاری از فعّالیت های یادگیری بر محور کتاب درسی و محتوای آن ارائه می شود . کوشش شده است که کتاب زبان فارسی و ادبیات فارسی سال اول دبیرستان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد . در این پژوهش به جنبه های دستوری ، ادبی ، نگارش ، زیبایی شناسی ، آرایه های ادبی ، معنی شناسی ، تمرین های کتاب و متون نظم و نثر پرداخته شده است و نکات مثبت و کاستی ها از نظرجنبه های مختلف شناسایی شده و در حد امکان پیش نهادهایی نیز داده شده است . امید است بتوانیم در این عزم عمومی ، ما هم سهمی داشته باشیم و در جرگه ی عاشقان زبان و ادبیات فارسی قرار گیریم . واژگان کلیدی : نقد ـ ادبیات فارسی ـ کتاب درسی ـ زبان فارسی ادامه مطلب »

دانلود مقاله مدیریت کلاس و دانش آموزان بصورت آموزش محور

مدیریت کلاس و دانش آموزان بصورت آموزش محور

مدیریت کلاس و دانش آموزان بصورت آموزش محور 40 صفحه ​ ​ چکیده: آموزش و پرورش كشورهايي چون انگلستان و استراليا در دهه پاياني قرن بيستم،‌ گرايش قابل توجهي به مدلهاي مختلف خود مديريتي در مدارس ابراز نمودند. روند ياد شده بر اساس اين ديدگاه بنا نهاده شده بود كه استقلال بيشتر مدارس در اتخاذ تصميمات مربوط به نحوه اداره مدرسه به اثربخشي آموزشي بيشتر مي انجامد. اين نگرش بزودي از سوي كشورهاي در حال توسعه اي چون نيكاراگوا، كامبوج و … نيز مورد استقبال قرار گرفت. آموزش و پرورش ايران نيز بيش از پنج سال است كه مدرسه محوري را به عنوان رويكرد محوري خود اعلام نموده است. اين مقاله، مراحل اجرا و نتايج حاصل از يك پژوهش ميداني، با هدف طراحي نظام مديريت مدرسه محور در ايران را مورد بررسي قرار مي دهد.پژوهش ياد شده زير سيستمهاي اساسي نظام مديريت مدرسه محور و متغيرهاي هر زير سيستم را در فرضيات خود معرفي نموده، از طريق يك پرسشنامه (كه در ميان مديران مناطق، نواحي و ادارات آموزش و پرورش كشور توزيع گرديد) اين فرضيات را در معرض آزمون قرار مي دهد. همچنين از طريق مصاحبه با ده نفر از خبرگان نظام آموزش و پرورش كشور و سپس اجراي روش دلفي در ميان آنان، مراحل اساسي استقرار اين نظام در مدارس كشور را تدوين مي نمايد. نتايج و پيشنهادهاي تحقيق ضمن طراحي نظام مديريت مدرسه محور در كشور، در قالب سه زير سيستم اساسي و متغيرهاي آن و نيز يك الگوي ساختاري از روابط بين مؤلفه هاي نظام، مراحل اساسي اجراي اين نظام را معرفي مي كند. چکیده...........................................................................................................................................4 مقدمه........................................................................................................................................... 4 تعریف واژه ها و اصطلاحات........................................................................................................6 طراحی مدیریت مدرسه محور.................................................................................................8 نقش مدیر در سازمان یا مدرسه....................................................................................................13 اهمیت و جایگاه مدیریت.............................................................................................................15 اهمیت مدیریت در آموزش و پرورش..........................................................................................15 مدیریت مستلزم...........................................................................................................................23 وظایف مدیران............................................................................................................................30 وظایف عمومی مدیران.................................................................................................................31 ادامه مطلب »

دانلود مقاله تأثیر آموزش و پرورش بر جامعه – 21 صفحه

دانلود مقاله تأثیر آموزش و پرورش بر جامعه

دانلود مقاله تأثیر آموزش و پرورش بر جامعه 21 صفحه مقدمه: توسعه انساني رکن اصلي توسعه پايدار است و بايد براي ارتقاي کيفيت آموزش در کشور تلاش شود. وظيفه آموزش و پرورش در جامعه شناخت و حل نيازهاي فکري جوانان است. تعليم و تزکيه نفس و آموزش فلسفه معاني زندگي به نسل هاي آينده از مهمترين وظايف معلمان است. در جامعه اي که علم و دانايي، محور توانمندي و توسعه جوامع بشري باشد ارتقاي کيفي آموزش و تربيت نسلي پرسشگر و خلاق امري ضروري است.توسعه کمي و کيفي آموزش، توسعه مشارکت عمومي، ارتقاي سلامت و بهسازي منابع انساني از مهمترين اولويت هاي کاري آموزش و پرورش مي باشد. آموزش و پرورش زمينه ساز رشد فکري و اخلاقي انسان هاي يک جامعه پويا است. آموزش و پرورش، تنها راه کمال انسان به سوي سعادت و خوشبختي است. اهميت نقش آموزش و پرورش در تربيت نيروهاي متخصص، دانشمند و آشنا به علوم جديد بسيار حائز اهميت است اگر ما بخواهيم بمانيم و کرامت داشته باشيم و آلت دست ديگران نشويم، هيچ راهي نداريم جز اينکه از علوم تجربي، تکنولوژي و دستاوردهاي مثبت تمدن بشري استفاده کنيم يکي از وظايف مهم نظام آموزش و پرورش کشور تربيت انسان هاي «خودباور» و نه «داراي غرور کاذب» است. بايد تربيت کننده انسان هايي باشيم که بدانند ريشه در گذشته دارند، اما در دنياي امروز زندگي مي کنند و بايد به آينده بينديشند. براي رسيدن به جامعه اي ايده آل، پيشرفته و پويا که در آن انسان ها صاحب حق و حرمت باشند، نيازمند تشکيلات نو، معلمان نوانديش و دانش آموزان نوپرداز هستيم. شهيد مطهري از جمله کساني بود که درد دين داشت و تلاش مي کرد دين را آنگونه بفهمد و بفهماند که در دنياي امروز کارساز باشد. «مرحوم مطهري، دين را آنگونه مي ديد که اولا عادلانه باشد و ثانيا متناسب با شان انسان آزاد باشد.» آموزش و پرورش را مي توان مهمترين اندام و به منزله قلب پيکره جامعه دانست که هرگونه آسيبي به آن، موجب زيان ساير بخش ها مي شود. وظيفه آموزش و پرورش تربيت نيروي آگاه، کارآمد و متعهد براي کشور است. آموزش و پرورش مي تواند موجب شکوفايي ساير بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شود و اين استعداد و توانايي تنها با تقويت آموزش و پرورش ايجاد مي شود. با مطالعه در سرنوشت و سير صعودي کشورهاي پيشرفته متوجه نقش مهم آموزش و پرورش در ارتقا و به فعليت رسيدن استعداد ساير بخش هاي اين کشورها مي شويم. براساس مطالعات کارشناسان اقتصادي، شکوفايي اقتصاد و صنعت ژاپن مرهون آموزش و پرورش اين کشور بوده و خود آنها هم به اين مساله اذعان دارند. آموزش و پرورش بايدروحيه توليد علم و اختراع و پيشرفت و کسب آگاهي راگسترش دهد. ادامه مطلب »

دانلود مقاله جستاری به آموزش و پرورش ایران و ژاپن

جستاری به آموزش و پرورش ایران و دیگر کشور های دنیا

جستاری به آموزش و پرورش ایران و ژاپن مقدمه : پیشرفت های نظام آموزشی ژاپن در چند سال اخیر موجب حیرت و حسرت جهانیان و مورد توجه کارشناسان و کارگزاران آموزشی کشورها قرار گرفته است ؛ سوال این است موفقیت نظام آموزش و پرورش به ویژه آموزش ابتدایی و پیش دبستانی ژاپن چگونه است ؟ و آیا می شود از تجارب آن ها درس گرفت . در هر کشوری نظام آموزش و پرورش یکی از نظام های مهم اجتماعی است . رسالت این نظام علاوه بر انتقال میراث فرهنگی و تجارب بشری به نسل جدید ، ایجاد تغییرات مطلوب در شناخت ها ، نگرش ها و در نهایت رفتار کودکان ،نوجوانان و جوانان است .برای نیل به این اهداف در هر کشوری سرمایه های فراوانی برای آموزش و پرورش کودکان ، نوجوانان و جوانان هزینه می شود . شیوه ی کارکردن و موثر بودن در مراکز آموزش ، مستلزم شناخت هدف ها،اصول آموزش و پرورش ،ویژگی های دانش آموزان ، معلمان ،برنامه های درسی ، روش های آموزش و پرورش و سیاست های حاکم بر هر یک از دوره های تحصیلی است که در هر کشور متفاوت می باشد . مطالعات آموزشی در ژاپن نشان می دهد که ژاپن از چه راهی برای رسیدن به شرایط فعلی گذر کرده است و برای رسیدن به جایی که آنها هستند از چه مسیر هایی باید عبور کرد و مشکلات آن مسیر ها چیست و نقاط قوت و ضعفش کدام است ، به همین دلیل اصلاح طلبان و مدیران اجرایی از نقاط مختلف دنیا مشتاقانه به ژاپن می روند هم چنین معلمان و مدیران مدارس نیز به اردو های آموزشی ژاپن می روند تا با برنامه های آموزشی آنها در جهت بهبود کیفی کشور خود آشنا شوند (آقازاده ،۱۳۸۷، ۲۹ ) ادامه مطلب »

چگونه دانش آموزان خلاق تربیت کنیم،روش های پرورش خلاقیت دانش آموزان در کلاس درس و مدرسه – 61 صفحه

چگونه دانش آموزان خلاق تربیت کنیم،روش های پرورش خلاقیت

چگونه دانش آموزان خلاق تربیت کنیم،روش های پرورش خلاقیت دانش آموزان در کلاس درس و مدرسه مقدمه خلاقیت زیباترین و شگفت انگیزترین خصیصه ی انسان است. غنا، پویایی و بقای هر فرهنگ و تمدنی به خلاقیت مردمان آن بستگی دارد و این واقعیت را تاریخ بارها به اثبات رسانده است. اکنون در آغاز هزاره ی سوم به جرأت می توان گفت خلاقیت همان چیزی است که زندگی مدرن بشر متمدن را از زندگی ابتدایی انسان نخستین جدا می کند. اگر اکنون در شروع قرن بیست ویکم مشاهده می کنیم که در قسمتی از دنیا انسان هایی رؤیایی دست یابی به کرات دور دست و سکونت در فضا را به واقعیتی عینی بدل کرده اند ، برای لحظه ای بیندیشیم که در همین لحظه در گوشه های دیگری از دنیا ، انسان های دیگری نیز زندگی می کنند که شیوه ی زیستن آنها همانند بشر هزاران سال پیش است ، به راز خلاقیت ، این موهبت منحصر به فرد انسان ، پی خواهیم برد. نتيجه : خلاقيت توانايي و استعدادي است كه در نوع بشر عموميت دارد و در پرورش اين استعداد عواملي چون مهارت يابي ، آموزش پذيري ، سطح دانش و آگاهي ، ميزان تجربه، خطر پذيري و نترسيدن از اشتباه و شكست تأثير دارند. تعدادي از راهبردهاي رشد خلاقيت در دانش آموزان به شرح زير مي باشد. هدايت معلمان به ااستفاده از شيوه هاي نوين در تدريس مشاركت دانش آموزان در حين تدريس ( ارتباط دو طرفه ) استفاده از قدرت تخيل و تصويرسازي در فراگيران. ايجاد امنيت عاطفي ، اجتماعي و فرهنگي براي دانش آموزان. اميد است با بهره گيري از اين اقدامات در مدارس شاهد شكوفايي استعدادهاي فرزندان ايران عزيز در عرصه هاي گوناگون علمي و عملي باشيم. ادامه مطلب »