آخرین محصولات

بایگانی ماهانه: آوریل 2016

مقاله باستان شناسی

مقاله باستان شناسی مقدمه باستان شناسی ، دانش شناخت فرهنگهای ادوار گذشتة انسان ، بر اساس مطالعة اشیا و آثار دیرین و جزآن . فرهنگستان ایران این ترکیب را معادل آرکئولوژی فرانسوی وضع کرده است که از آرخایولوگیا ی یونانی ، مرکب از آرخایوس به معنی کهن و لوگیا از واژة لوگوس به معنی شناخت ، مشتق شده است . ... ادامه مطلب »

نقش مشاوره و راهنمایی در رسیدن به اهداف

نقش مشاوره و راهنمایی در رسیدن به اهداف چکيده   راهنمايي به معناي هدايت و ارشاد و اداره کردن به کار مي رود و هدف آن عبارت است از: آگاهي و بصيرت فرد در امور گوناگون که اين شناخت موجب نيل به کمال و معرفت گردد. اهداف راهنمايي مي تواند آني و غايي باشد. هدف آني،  رفع مشکل فعلي فرد ... ادامه مطلب »