آخرین محصولات

بایگانی ماهانه: دسامبر 2016

دانلود پایان نامه تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

دانلود پایان نامه تهاتر در حقوق ایران و انگلیس  دانلود پایان نامه کامل با فرمت ورد 118 صفحه چکیده:تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا ... ادامه مطلب »