آخرین محصولات

بایگانی ماهانه: ژوئن 2017

پایان نامه روش های تولید نوین در ماشینکاری

پایان نامه روش های تولید نوین در ماشینکاری 107 صفحه چکیده   هدف ازاين پژوهش تاثير فرایند ترکیب  تولید مخصوص بر پارامتر های ماشینکاری، و مقايسه آن با فرایند سنتی ماشینکاری است،که باعث افزايش سرعت و کاهش زمان ماشينکاری می گردد و همچنين بهبود کيفيت سطح را موجب می شود، در اين تحقيق روشهاي تركيب فرايندهاي هيبريدي با شرح خصوصيات ... ادامه مطلب »