آخرین محصولات

دانلود مقاله نظریه تعدد و چندگانگی در تحقیق حسابداری بخش عمومی

دانلود مقاله نظریه تعدد و چندگانگی در تحقیق حسابداری بخش عمومی

Making Sense of Social Practice: Theoretical Pluralism in Public Sector Accounting Research: A Comment

مفهوم تمرین اجتماعی: نظریه تعدد و چندگانگی در تحقیق حسابداری بخش عمومی: یک نظر

12 صفحه ترجمه فارسی

دانلود مقاله نظریه تعدد و چندگانگی در تحقیق حسابداری بخش عمومی

دانلود مقاله نظریه تعدد و چندگانگی در تحقیق حسابداری بخش عمومی

Abstract ( Making Sense of Social Practice: Theoretical Pluralism in Public )

This paper offers a comment on Jacobs (2012) published previously in this journal. Particular attention is paid to how theoretical pluralism may be defended on paradigmatic grounds whilst being mobilised as a vehicle of generating practice-relevant insights. My critique of Jacobs focuses on his ambiguous positioning of multi-paradigm research and the possibilities of developing some ‘indigenous’ accounting theory to render research relevant for practice. As an alternative mode of addressing these issues I propose a position based on critical realism and elaborate on how it may be used to stimulate and defend theoretical pluralism in public sector accounting research.

Keywords: critical realism; paradigms; public sector; relevance; theoretical pluralism

چکیده :

این مقاله به یک نظریه از جاکوب 2012 که در این مجله انتشار یافته است اشاره دارد. توجه خاص به چگونگی نظریه تعدد دارد که ممکن است از زمینه های نمونه ای در خلال مدتی که به عنوان یک چرخه تولید از دیدگاه های مربوطه تجهیز شده است دفاع کرده باشد. انتقاد من به دیدگاه های جاکوب بر روی موقعیت مبهم تحقیق چند نمونه ای و امکانات توسعه نظریه حسابداری بومی در ارئه تحقیق مربوطه برای تمرین می باشد. همانگونه که یک حالت جایگزین از مخاطب قرار دادن این موضوعات وجود دارد، من یک موقعیت را براساس رئالیسم انتقادی و اینکه چگونه ممکن است در تحریک و تهییج و دفاع از نظریه تعدد در تحقیق حسابداری بخش عمومی بکار رود پیشنهاد دادم

دانلود.

 
RIAL 100,000 – خرید

برچسب  : Making Sense of Social Practice: Theoretical Pluralism in Public  Making Sense of Social Practice: Theoretical Pluralism in Public  Making Sense of Social Practice: Theoretical Pluralism in Public  Making Sense of Social Practice: Theoretical Pluralism in Public  Making Sense of Social Practice: Theoretical Pluralism in Public 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*