آخرین محصولات

رابط قالب پلیمر اندازه گیری ضرایب انتقال گرما برای فرایند پلیمر

Polymer–mould interface heat transfer coefficient measurements for polymer processing
A. Dawson, M. Rides, C.R.G. Allen, J.M. Urquhart

رابط قالب پلیمر اندازه گیری ضرایب انتقال گرما برای فرایند پلیمر

رابط قالب پلیمر اندازه گیری ضرایب انتقال گرما برای فرایند پلیمر

رابط قالب پلیمر اندازه گیری ضرایب انتقال گرما برای فرایند پلیمر

Abstract
Reliable process and product design for plastics through simulation requires reliable heat transfer properties data. The  thermal contact resistance of interfaces can have a significant influence in simulation predictions, in particular for micromoulding, yet the availability of data is limited. Furthermore, the formation of air gaps at the polymer–wall interface due to shrinkage of the polymer on cooling are not adequately modelled in process simulations. To address these issues, an instrument has been developed for measuring the thermal contact resistance of interfaces relevant to polymer processing, in particular for injection moulding. It has been used to quantify the thermal resistance of the polymer–mould interface and
also that of air gaps introduced between the mould surface and the polymer, thereby representing the interfaces occurring in injection moulding. Heat transfer coefficients (HTC) across a polymer–steel interface were measured to be of the order
of 7000 W/(m2 K). The thermal contact resistance of the polymer–air–steel interface were in reasonable agreement with predictions assuming heat transfer across an air gap based on thermal conduction through air. Crown Copyright r 2008 Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Injection moulding; Heat transfer coefficient; Processing; Thermal contact resistance; Interface; Polymer

چکیده        

فرایند قابل اعتماد و طراحی تولید برای پلاستیک از طریق نیاز های یکسان قابل اعتماد داده های خاص انتقال گرما می باشد. مقاومت ارتباط حرارتی رابطه ها می تواند دارای یک تاثیر برجسته در انتظارات مشابه برای الگوهای کوچک باشد. علاوه بر این ، اطلاعات شکاف های هوا در پلیمر رابطه خوبی با انقباض این پلیمر بر خنک سازی دارد. مخاطب قرار دادن این موضوعات برای اندازه گیری مقاومت اتصال حرارتی ارتباط های مربوط به فرایند پلیمر برای قالب تزریقی گسترش یافته است. آن برای کمیت مقاومت حرارتی رابطه پلیمر گونه و همچنین فشار هوای وارده بین سطح قالب و پلیمر می باشد. ضرایب انتقال گرما (htc) رابطه پلیمر فولاد را تا 7000 W (m2k)اندازه گیری کرده است. مقاومت اتصال حرارتی رابطه پلیمر هوا فولاد در توافق معقولی با انتظارات فرضیه اننتقال گرما در میان شکاف هوا بر اساس هدایت حرارت از طریق هوا می باشد.

دانلود

RIAL 120,000 – خرید

برچست : Polymer–mould interface heat transfer coefficient measurements for polymer Polymer–mould interface heat transfer coefficient measurements for polymer Polymer–mould interface heat transfer coefficient measurements for polymer Polymer–mould interface heat transfer coefficient measurements for polymerPolymer–mould interface heat transfer coefficient measurements for polymer

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*