آخرین محصولات
دانلود پاورپوینت کاشت داشت برداشت محصولات کشاورزی

دانلود پاورپوینت کاشت داشت برداشت محصولات کشاورزی

دانلود پاورپوینت کاشت داشت برداشت محصولات کشاورزی 1

کاشت داشت برداشت کشاورزی3

کاشت داشت برداشت کشاورزی

17 اسلاید کامل با انیمیشن اسلاید و انیمیشن متن

RIAL 45,000 – خرید

 

 آماده سازي زمين: براي کاشت بذر يا گياه يا خاک، ابتدا بايد خاک را آماده کرد. به اين کار آماده سازي مي گويند. براي آماده سازي زمين ابتدا آن را شخم مي زنند.
شخم: عبارت است از برگرداندن خاک و نرم کردن کلوخها، به طوري که نفوذ پذيري خاک نسبت به آب و هوا بيشتر شود و فعاليت موجودات ذره بيني خاک افزايش يابد.

عملیات آماده سازی بستر بذر

خاکورزی عمیق با زیرشکن

به منظور شکستن لایه های متراکم در زیر عمق شخم و افزایش میزان نفوذ پذیری آب در خاک و تهویه مناسب، زیرشکن زنی با استفاده از زیرشکن های سه شاخه ای با فاصله 50 سانتی متر و یا دو شاخه ای با فاصله 80 سانتی متر، یک ماه قبل از انجام خاک ورزی اولیه در عمق بین 50-30 سانتی متری خاک با استفاده از تراکتورهای پر قدرت و یا تراکتورهای 6 سیلندر در اراضی گندم آبی و یا اراضی با بارندگی سالیانه بیش از 400 میلی متر مفید واقع می شود و می توان زیرشکنی را در رطوبت خاک بین 20-15درصد  یعنی همان رطوبت در مرحله شخم انجام داد.

تعیین عناصر غذایی مورد نیاز گندم :

کمبود عناصر غذایی تقریباً در اکثر مزارع متداول است. میزان کمبود در گیاهان و مناطق مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. تکنیکهای تشخیص عدم توازن تغذیه ای شامل روشهای تعیین کمبود عناصر غذایی، سمیت یا عدم موازنه آنها در سیستم خاک ـ گیاه می باشد. با استفاده از سه روش می توان کمبود عناصر غذایی را در گندم مشخص کرد که شامل روش آزمون خاک، تجزیه گیاه و علائم قابل رویت می باشد.

برچسب :

دانلود پاورپوینت  و کشاورزی . محصولات کاشت گندم کاشت گوجه برداشت شخم زدن زمین , پای

دانلود پاورپوینت  و کشاورزی . محصولات کاشت گندم کاشت گوجه برداشت شخم زدن زمین , پای

دانلود پاورپوینت  و کشاورزی . محصولات کاشت گندم کاشت گوجه برداشت شخم زدن زمین , پای

دانلود پاورپوینت  و کشاورزی . محصولات کاشت گندم کاشت گوجه برداشت شخم زدن زمین , پای

دانلود پاورپوینت  و کشاورزی . محصولات کاشت گندم کاشت گوجه برداشت شخم زدن زمین , پای

دانلود پاورپوینت  و کشاورزی . محصولات کاشت گندم کاشت گوجه برداشت شخم زدن زمین , پای

دانلود پاورپوینت  و کشاورزی . محصولات کاشت گندم کاشت گوجه برداشت شخم زدن زمین , پای

دانلود پاورپوینت  و کشاورزی . محصولات کاشت گندم کاشت گوجه برداشت شخم زدن زمین , پای

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*