آخرین محصولات

دانلود پایان نامه بررسی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی دراستان لرستان

دانلود پایان نامه بررسی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی دراستان لرستان 

کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانلود پایان نامه بررسی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی دراستان لرستان - کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی
دانلود پایان نامه بررسی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی دراستان لرستان – کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی

89 صفحه متن اصلی

مقدمه:

انسان­ها براي زيستن نيازمند به مصرف ­اند. از مصرف هوا، آب و غذا گرفته تا پوشاك، انرژي و زمان. بدين منظور، بشر از آغاز خلقت به فكر توليد محصولات گوناگون جهت مصرف خود و هم­نوعانش بوده است و كوشيده ­است تا با بهره­گيري از مواهب بيكران و نعمت­هاي بي‌شمار الهي، مايحتاج خويش را توليد نمايد. در طول اعصار و قرون، جوامعي كه از امكانات طبيعي و منابع مادي كمتر برخوردار بوده‌ا ند، سعي كرده­ا ند با سخت‌كوشي بيشتر و مديريت منابع بهتر، از حداقل امكا نات، حداكثر بهره‌ برداري را داشته باشند و با تكيه بر دانش ومهارت خويش، با كار و تلاش بيشتر و با روي آوردن به صنعت و تكنولوژي كمبود منابع را جبران كنند. بر عكس، جوامعي كه از امكانات و منابع طبيعي و خدادادی بيشتر برخوردار بوده­اند، با تكيه بر آن منابع و استفاده نامتعارف از آن­ها، كوشش و تلاش كمتري براي رفع نيازهاي خويش از طريق صنعت وتكنولوژي بكار بسته ­اند و سعي كرده­اند با فروش مواد خام (نفت– ذغال سنگ– گاز–سنگ­ هاي معدني و. . . ) ثروت ملي خويش را بفروشند و در مقابل، محصولات صنعتي كشورهاي پيشرفته را با قيمت­هاي گزاف خريداري و وارد نمايند تا نيازهاي مصرفي خود را بر طرف كنند. از سوي ديگر، مردمان جوامع سرمايه­دار (برخوردار از مواهب طبيعي) با تكيه بر ثروت­هاي ملي و خدادادي خويش، به مصرف­گرايي و ولخرجي در مصرف، خوگرفته­اند و مصرف نامتعارف، جزو عادات ثانويه آن­ها شده است. متأسفانه نمونه اين وضعيت را در كشورمان به خوبي مي‌توان مشاهده كرد.

دانلود

فهرست مطالب :

فهرست مطالب
فصل اول ………………………………………………….1
1-1- بیان مساله تحقیق …………………………………………2
1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ……………………….5
1-3- هدف های تحقیق ……………………………………………….6
1-4- سوالات تحقیق …………………..6
1-5- روش تحقیق …………………………..6
1-6- فرضیه های تحقیق ………………..7
1-7- جامه و نمونه آماری ………………………..7
1-8- روش گرد آوری اطلاعات ………………..7
1-9- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ………………….7
1-10- ابزار گرد آوری اطلاعات ……………..8
1-11- محدودیت های تحقیق ……………………8
فصل دوم ……………………………………………………..9
2-1- سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………..11
2-1-1- تعریف طرح ………………………………………………………………………………………………….13
2-1-2- دوره زندگی پروژه …………………………………………………………………………………………14
2-1-3- شرح مطالعات امكان سنجي طرح …………………………………………………………………….14
2-1-4- مطالعات بازار ……………………………………………………………………………………………….15
2-1-5- مطالعات فني ………………………………………………………………………………………………..16
2-1-6- ارزیابی مالي و اقتصادي …………………………………………………………………………………17
2-1-7- روش های متداول ارزیابی پروژه ها …………………………………………………………………17
2-2- انرژی برق ……………………………………………………………………………………………………….18
2-2-1- وضعیت انرژی کشور ……………………………………………………………………………………18
2-3- انرژی خورشیدی ………………………………………………………………………………………………….19
2-4- ویژگی انرژی خورشیدی ………………………………………………………………………………………21
2-5- تاریخچه ی استفاده از انرژِی خورشیدی ………………………………………………………………….21
2-6- تعریف سیستم فتولتائیک ………………………………………………………………………………………..22
2-7- فناوری ……………………………………………………………………………………………………………….22
2-8- ویژگی های فنی سیستم فتوولتاییک خانگی ……………………………………………………………….23
2-9- انرژی خورشیدی و جام جهانی 2014 ……………………………………………………………………..26
2-10- كشورهاي در حال توسعه و انرژی خورشیدی ……………………………………………………………27
2-11- ضرورت استفاده از سیستم فتوولتائیک ………………………………………………………………………28
2-12- کاربردها ی سیستم های فتوولتاییک(PV) ………………………………………………………………..29
2-13- فتوولتائیک …………………………………………………………………………………………………………..29
2-14- فتوولتائیک ………………………………………………………………………………………………………….30
2-15- آسیب پذیري دستگاه هاي فتوولتائیک ……………………………………………………………………..32
2-16- منابع آلودگي هوا …………………………………………………………………………………………………32
2-17- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………34
فصل سوم ……………………………………………………………………………………………………………………..40
3-1- اقتصاد مهندسی …………………………………………………………………………………………………..41
3-2- معیار ارزش فعلی(NPV) …………………………………………………………………………………….42
3-3- معیار نرخ بازده داخلی …………………………………………………………………………………………43
3-4- معياردوره بازگشت سرمایه (PP) …………………………………………………………………………..43
3-5- کامفار ………………………………………………………………………………………………………………..44
3-6- جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………45
فصل چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………47
4-1- مشخصات پروژه …………………………………………………………………………………………………..48
4-1-1- محاسبه فني سيستم فتوولتائيك مورد نياز ……………………………………………………………..49
4-1-2- برنامه توليد …………………………………………………………………………………………………….52
4-1-3- طول دوران ساخت ………………………………………………………………………………………….52
4-1-4- طول دوران بهره برداري ……………………………………………………………………………………52
4-1-5- نرخ تورم ……………………………………………………………………………………………………….52
4-1-6- نرخ تنزيل ………………………………………………………………………………………………………53
4-1-7- اطلاعات درباره قيمتها ………………………………………………………………………………………53
4-2- ارزيابي اقتصادي استقاده ازسيستم برق خورشيدي …………………………………………………….53
4-2-1- شناسايي هزينه ها و بيان كمي آنها ………………………………………………………………………53
4-2-2- هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري …………………………………………………………………………..53
4-3- شناسايي فايده ها و بيان كمي آنها …………………………………………………………………………..55
4-4- نتایج بدست آمده از نرم افزار کامفار ……………………………………………………………………….56
4-5- مقايسه هزينه برق خورشيدي و فسيلي در مصارف خانگي …………………………………………63
4-6- سناریوهايي كه استفاده از سيستم خورشيدي را اقتصادي تر می کند ………………………….64
4-6-1- افزایش قیمت برق خورشیدی به میزان 50 درصد ………………………………………………. 64
4-6-2- افزایش تعداد واحدهای مسکونی از یک واحد به سه واحد ………………………………….70
فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………..79
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..83
فهرست جدول‌ها
جدول (2-1) تولید انرژی الکتریکی در ایران ……………………………………………………………………… 19
جدول (4-1) برآورد تعداد پانل مورد نياز به منظور تأمين برق مصرفي يك خانوار ………………. 50
جدول (4-2) برآورد قيمت تجهيزات مورد نياز يك سيستم PV خانگي ……………………………… 54
جدول (4-3) فهرست هزینه های سیستم خورشیدی ……………………………………………………………. 55
جدول (4-4) فهرست درآمد های سیستم خورشیدی ……………………………………………………………..56
جدول (4-5) شاخص های تنزیلی پروژه …………………………………………………………………………… 58
جدول (4-6) فهرست درآمد های طرح …………………………………………………………………………….. 64
جدول (4-7) شاخص های تنزیلی پروژه …………………………………………………………………………….66
جدول (4-8) شاخص ها ی پروژه برای مقایسه ……………………………………………………………………70
جدول (4-9) برآورد تعداد پانل مورد نیاز یک مجتمع سه واحدی ………………………………………. 72
جدول (4-10) برآورد قیمت تجهیزات مورد نیاز یک سیستم PVخانگی ……………………………….72
جدول (4-11) فهرست هزینه های برق خورشیدی ………………………………………………………………..73
جدول (4-12) برآورد قيمت تجهيزات مورد نياز يك سيستم PV خانگي ………………………………74
جدول (4-13) شاخص های تنزیلی پروژه …………………………………………………………………………..79
فهرست نمودارها
نمودارNPV (1-4) طرح در نرخ های تنزیل متفاوت …………………………………………………………..57
نمودار (4-2) سرمایه عادی ……………………………………………………………………………………………….79
نمودار (4-3) سرمایه متحرک …………………………………………………………………………………………….61
نمودار (4-4) NPV. طرح در نرخ های تنزیل متفاوت ………………………………………………………….65
نمودار (4-5) سرمایه عادی ……………………………………………………………………………………………….67
نمودار (4-6) سرمایه متحرک …………………………………………………………………………………………….68
نمودار (4-7) NPV طرح در نرخ تنزیل های مختلف …………………………………………………………..75
نمودار (4-8) سرمایه عادی ……………………………………………………………………………………………….77
نمودار (4-9)سرمایه متحرک ……………………………………………………………………………………………..78
فهرست شکل‌ها
شکل (2-1) توزیع ظرفیت pv در سال2007 ……………………………………………………………………..26
شکل (2-2) استفاده از انرژی خورشیدی در برزیل ………………………………………………………………27
شکل (2-3) میزان انتشار co2 در نیروگاه های مختلف ……………………………………………………….33
شکل (2-4) سهم بخش های مختلف از انرژي الکتریکی ……………………………………………………..34
شکل (4-1) پانل های خورشید ………………………………………………………………………………………..51
شکل (4-2) اینورتر ………………………………………………………………………………………………………..52

یک نظر

  1. با سلام
    من مقاله( بررسی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی دراستان لرستان)را خريدم و مبلغ20000هزار از حسابم كم شد ولي دانلود نشد لطفا اين پايان نامه را به آدرسywsftqybygy354@gmail.comبراي من بفرستيد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*