آخرین محصولات
بررسی تغییرات مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1-2-1392 نسبت به قوانین قبل

بررسی تغییرات مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1-2-1392 نسبت به قوانین قبل

بررسی تغییرات مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1-2-1392 نسبت به قوانین قبل

بررسی تغییرات مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1-2-1392 نسبت به قوانین قبل

بررسی تغییرات مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1-2-1392 نسبت به قوانین قبل

تعریف: منظور از مرور زمان گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از سپری شدن آن حق اقامه ی شکایت سلب می شود یا تعقیب متهم و یا اجرای حکم قطعی کیفریمتوقف می گردد. بع عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم و یا اجرای حکم قطعی مدت معینی به تعویق افتد، به آن جرم رسیدگی نمی شود و حکم قطعی به مرحله ی اجرا در نمی آید. در این صورت گفته می شود کع جرم مشمول مرور شده است.

گفتار دوم

چگونگی مشروعیت مرور زمان: در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی، مرور زمانکیفری در قوانین ایران به صورت کامل پیش بینی شده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقهای شورای نگهبان با موضوع مرور زمان مخالفت نمودند و برابر نظریه شماره ی 7257 مورخه 27/11/1361 مرور زمان را مغایر با موازین شرعی تشخیص دادند و در نتیجه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، از مواد مربوط به مرور زمان ذکری به میان نیامده بود مجددا با توجه به فواید عملی و نیاز جامعه در سال 1378 با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بحث، مرور زمان در مجازات های بازدارنده شده در بند 6 مادة 6 و همچنین 173 و 174 آن قانون مورد توجه قانونگذار قرار گرفت….

دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

بخش اول . 3

فصل اول: در مقدمات . 3

گفتار اول تعریف . 3

گفتار دوم مشروعیت مرور زمان .3

گفتار سوم فلسفه مرور زمان . 4

فصل دوم : خصوصیات مرور زمان . 7

گفتار اول مبدا مرور زمان و انقطاع آن .8

گفتار دوم علل انقطاع مرور زمان . 10

گفتار سوم آثار انقطاع مرور زمان .11

گفتار چهارم تعلیق مرور زمان .12

گفتار پنجم آثار تعلیق مرور زمان.13

بخش دوم

فصل اول: انواع مرور زمان .14

گفتار اول مرور زمان کیفری تعقیب و رسیدگی .14

گفتار دوم مرور زمان شکایت .23

گفتار سوم مرور زمان اجرای احکام کیفری . 26

فصل دوم: خصوصیات مرور زمان در قانون مجازات جدید .29

گفتار اول مبدا مرور زمان اجرای مجازات .29

گفتار دوم استثنائات مرور زمان . 30

گفتار سوم آثار قطع مرور زمان . 33

فصل سوم: بحث و نتیجه تحقیق . 36

منابع .40

قوانین.40

 ب :

بررسی تغییرات مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1-2-1392 نسبت به قوانین قبل

بررسی تغییرات مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1-2-1392 نسبت به قوانین قبل

بررسی تغییرات مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1-2-1392 نسبت به قوانین قبل

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>