آخرین محصولات
دانلود مقاله تأثیر استرس بر سلامت روان
تأثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس

دانلود مقاله تأثیر استرس بر سلامت روان

دانلود مقاله تأثیر استرس بر سلامت روان

اختلال های ارتباطی و انواع آن

اختلال های ارتباطی و انواع آن

دانلود مقاله تأثیر استرس بر سلامت روان

مقدمه

اصطلاح استرس به قرن پانزدهم ميلادي برمي گردد که به معناي تنش يا فشار فيزيکي به کار رفت. درسال 1706 اين اصطلاح براي توصيف سختي، دشواري، يا بدبختي به کار برده شد ودر اواسط قرن 19 به معناي فشار گسترش يافت واين فشار هم به معناي نيروي وارده بربدن و هم روان مورد استفاده قرار گرفت.
مفهوم استرس اغلب با هانس سليه همراه مي شود. وي براي نخستين بار اين اصطلاح را براي مجموعه اي خاص از علائم بکار برد. هانس درسال 1926 هنگاميکه دانشجوي رشته پزشکي بود مشاهده کرد موش هايي که مواد سمي به آنها تزريق مي شود علايمي مشابه افراد بيمار وآسيب ديده ازخود نشان مي دهند.
وي نخست چنين نشانه هايي را «سندرم رنجوري» ناميد وسپس به واژه « استرس» را براي اين سندرم بکار برد. سيله اين اصطلاح را از فيزيک به عاريه گرفت. بنابراين استرس هنگامي رخ مي دهد که يک نيرو با مقاومت مواجه شده ومواد مقاوم را دچار تغيير ودگرگوني سازد.

«سندرم سازگاري عمومي » عنواني است که سيله براي تغييرات جسماني که به وسيله استرس ايجاد مي گردد به کار برد. لازاروس با استفاده از توصيف هاي روانشناختي، استرس را به عنوان مجموعه اي از متغيرهاي وابسته به هم و فرايندي که به ميزان زيادي مشخص شده است، تعريف مي کند که اين پيوند يا وابستگي شخصي، تصوري بوده و ويژگي هاي خاص خود را دارا است. بنابراين بخش عمده اي از واکنش فرد به استرس منوط به ارزيابي  فرد از توانايي هاي خود، چگونگي برخورد و کنترل موقعيت هاي استرس زا دارد.

استرس فرايند انطباق يا سروکارداشتن با محرک هايي پيراموني است که اين محرک ها مخرب يا تهديد آميز بوده وکارکردهاي فيزيکي يا رواني فرد را تحليل مي کند.

دانلود

مقدمه. 2

تعريف استرس در فرهنگ روان شناسي.. 4 سلامت روانی چیست؟. 4 سه ‌اصل سلامت روان.. 5 اول، آرامش… 5 دوم، مدیریت هیجان.. 6

سوم، شناخت.. 7 بررسي عوامل فشارزاي رواني.. 7 تنیدگی یا استرس… 8 تعاریف علمی استرس… 9

اقدامات بلندمدت در مقابله با فشار عصبی(استرس( 10

تأثیر استرس بر جامعه. 11

تأثیر استرس بر شرکت ها 11

علائم و نشانه‌های تنیدگی یا استرس… 12

استرس سه مرحله مشخص دارد: 13

چند نکته در رابطه با استرس… 14

منحني استرس… 15

استرس مثبت ومنفي.. 16

منابع استرس عبارتنداز: 16

1-    ناکامي 17

2-            تحريک بيش از حد. 17

محروميت 17

راهکارهای مقابله با تنیدگی.. 18

آیا استرس‌ بر سلامت روانی تاثیر منفی دارند؟. 19

منظور از عوامل استرس‌زا چیست؟. 19

آیا استرس‌ها همیشه منفی و مخرب هستند؟. 20

اثرات منفی استرس روی افراد به چه عواملی بستگی دارد؟. 20

چرا برخی از اشخاص، نسبت به استرس حساسترند؟. 21

مفهوم تیپ‌های شخصیتی A و B چیست؟. 22

پذیرش با تسلیم چه تفاوتی دارد؟. 25

ارتباط استرس با بهداشت رواني.. 25

تاثيرات مخل سلامتي ناشي از استرس… 26

استرس ، بهداشت رواني و عملکرد روزانه فرد. 26

فاکتورهاي بهداشت رواني در افراد دچار استرس… 27

نتیجه گیری: 28

منابع : 29

دانلود مقاله تأثیر استرس بر سلامت روان دانلود مقاله تأثیر استرس بر سلامت روان دانلود مقاله تأثیر استرس بر سلامت روان دانلود مقاله تأثیر استرس بر سلامت روان دانلود مقاله تأثیر استرس بر سلامت روان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*