آخرین محصولات

دانلود پایان نامه ساختار شکست کار در مدیریت پروژه

دانلود پایان نامه ساختار شکست کار در مدیریت پروژه

پایان نامه کامل – فایل ورد – 80 صفحه

ساختار شکست کار در مدیریت پروژه
ساختار شکست کار در مدیریت پروژه

فهرست مطالب

فصل اول. 1

کلیات.. 1

مقدمه. 2

1-مدیریت پروژه 3

شناخت ویژگی های مهم پروژه: 5

دلایل استفاده از مدیریت پروژه: 7

کابردهای مدیریت پروژه: 7

اقدامات مدیریتی: 8

تحلیل شبکه( تحلیل گرافیکی) 9

مدیریت بر مبنای هدف.. 9

مدیریت بر مبنای استثنا. 9

تقلیل هزینه. 9

تخصیص منابع. 9

فواید و محدودیت های پروژه 14

محدودیت های شش گانه به شرح زیر می باشند. 15

ایجاد چشم انداز برای پروژه. 18

فرآیندهای پروژه: 18

فرآیندهای مدیریت یک پروژه: 18

فرآیندهای اصلی و عمده : 20

فرآیندهای اجرایی: 22

فرآیندهای اختتامی: 23

مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (  opm3) 25

شناخت اجزایopm3 : 26

مراحل انجام پروژه : 26

تحلیل پروژه : 27

برنامه ریزی منابع و شناخت رابطه زمان- هزینه: 27

روش های اجرائی پروژه ها: 32

تاریخچه قراردادهای EPC.. 32

قراردادهای TURN-KEY: 33

پروژه های مهندسی، تدارک، ساخت(Epc) 33

Epc و مشکلات اجرایی آن در طرح های داخلی: 36

تفکر ناب Lean   Thinking. 36

اصول تفکر ناب.. 37

فصل دوم 39

مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 39

تاریخچه کنترل پروژه در جهان. 40

تاریخچه مدیریت پروژه در ایران: 42

فصل سوم 48

روش تحقیق. 48

روش تحقیق. 49

روش های شناخت.. 49

تحقیقات توصیفی. 51

تحقیقات تاریخی. 51

تحقیقات همبستگی. 52

تحقیقات علیّ. 53

تحقیقات تجربی(آزمایشی) 53

تحقیق مروری.. 55

فصل چهارم 57

یافته های تحقیق. 57

ساختار شکست کار. 57

تعریف ساختار شکست کار: 59

تعریف ساختار شکست کار بر اساس PMBOK : 60

اهمیت و عملکرد ساختار شکست کار : 60

دلایل استفاده از ساختار شکست کار: 61

عملکرد های WBS. 62

اهداف اصلی تهیه نمودار WBS. 62

مزایای تهیه نمودار WBS: 63

تهیه نمودار WBS بدون فهرست فعالیت ها : 63

انواع ساختار شکست کار (WBS): 63

معرفی استاندارد کاربردی PMI برای ساختار شکست کار : 67

مراحل تدوین ساختار شکست کار : 67

محتویات سطوح مختلف WBS: 69

مبناهای شکست کار : 69

طراحی کد برای ساختار شکست کار : 69

دانلود

200000ریال

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*