آخرین محصولات

دانلود پاورپوینت سمینار باندهالوژنی درمهندسی کریستال – شیمی ارشد

دانلود پاورپوینت سمینار باندهالوژنی درمهندسی کریستال – شیمی ارشد

رشته شیمی و  دیگر رشته های مرتبط مقطع کارشناسی ارشد

 GA

پاورپوینت آماده جهت ارائه درس سمینار با موضوع باند هالوژنی در مهندسی کریستال مقطع کارشناسی ارشد

دارای 21 اسلاید همراه با تصویر

¨در جدول تناوبی هالوژن ها در گروه هفتم جدول قرار دارند.

¨از عنصرفلوئور شروع می شوند وبه اتم استاتین ختم می شوند.

¨این گروه از اتم ها در لایه ی اخر خود یک الکترون کم دارند تا به آرایش الکترونی گاز نجیب بعداز خود دست پیدا کنند وبه قائده ی اکتت دست یابند.

¨هالوژن ها واکنش پذیرترین نافلزها می باشند.

¨ واکنش ها ی خود را با اکثر مواد انجام می دهند و اصولا تولید نمک می کنند.

بر طبق نظر آیوپاک یک باند هالوژنی زمانی رخ میدهد که یک ناحیه ی الکترویل همراه بایک اتم هالوژنی ویک ناحیه ی نوکلئوفیل در طرف دیگر قرار داشته باشد رخ می دهد.اما در کل   یک اتم هالوژنی هم می تواند پذیرنده الکترون باشد هم دهنده الکترون.

¨به طور کلی :

¨افزایش توانایی اتصال هالوژن با توجه به افزایش اندازه ی هالید رخ می دهد.

¨همچنین با توجه به افزایش قطبش پذیری است.به همین دلیل اغلب از پرفلوئوروالکیل یدید به عنوان اهداکننده ی هالوژن استغاده می کنند.

¨توانایی پپیوندهالوژنی با الکترونگاتیوی وبارمنفی اتم هالوژن در ارتباط است.

دانلود

100000ریال

 

کلید واژه ها : باند ، پیوند ، هالوژن ، پیوند  هالوژنی ، پیوند هیدروژن ، مقطع کارشناسی ارشد ، سمینار ، رشته شیمی ، پاور پوینت ،

 

پاورپوینت آماده جهت ارائه درس سمینار با موضوع باند هالوژنی در مهندسی کریستال مقطع کارشناسی ارشد

دارای 21 اسلاید همراه با تصویر

پاورپوینت آماده جهت ارائه درس سمینار با موضوع باند هالوژنی در مهندسی کریستال مقطع کارشناسی ارشد

دارای 21 اسلاید همراه با تصویر

پاورپوینت آماده جهت ارائه درس سمینار با موضوع باند هالوژنی در مهندسی کریستال مقطع کارشناسی ارشد

دارای 21 اسلاید همراه با تصویر

پاورپوینت آماده جهت ارائه درس سمینار با موضوع باند هالوژنی در مهندسی کریستال مقطع کارشناسی ارشد

دارای 21 اسلاید همراه با تصویر

پاورپوینت آماده جهت ارائه درس سمینار با موضوع باند هالوژنی در مهندسی کریستال مقطع کارشناسی ارشد

دارای 21 اسلاید همراه با تصویر

پاورپوینت آماده جهت ارائه درس سمینار با موضوع باند هالوژنی در مهندسی کریستال مقطع کارشناسی ارشد

دارای 21 اسلاید همراه با تصویر

پاورپوینت آماده جهت ارائه درس سمینار با موضوع باند هالوژنی در مهندسی کریستال مقطع کارشناسی ارشد

دارای 21 اسلاید همراه با تصویرر

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*