آخرین محصولات
دانلود رایگان سوالات درس به درس اجتماعی پایه ششم

دانلود رایگان سوالات درس به درس اجتماعی پایه ششم

دانلود رایگان سوالات درس به درس اجتماعی پایه ششم

درس1

 • خداوند انسان را گرامی آفریده است؟       ص □ غ□

 • خداوند با آفرینش انسان ، ………………… به او عطا کرده است.

 • منظور از حق چیست؟

 • چند نمونه از حقوق طبیعی انسان را نام ببرید؟

 • انسان در طول زندگی با چه کسانی ارتباط برقرار می کند ؟ چرا ؟

 • میان تبعه یک کشور بودن و حقوق افراد چه رابطه ای وجود دارد؟

 • چند نمونه از حقوق خود در خانه و خانواده را نام ببرید؟

 • خانواده تا حدی که ………… دارد ، وسایل زندگی فرزندش را فراهم می کند؟

 • چند نمونه از حقوق خود در مدرسه را نام ببرید.

 • چند نمونه از حقوق خود در محیط زندگی و کشور را نام ببرید؟

 • در کشور ما ……………… وجود دارند که با همکاری مردم برای بهداشت و سلامتی ، آموزش و امنیت مردم تلاش می کنند.

درس 2

 • منظور از حقوق متقابل چیست ؟

 • جمله (همانطور که حقوقی داریم ، مسئول هستیم ) یعنی چه ؟ مثال بزنید.

 • مسئولیت یعنی چه؟

 • هیچ فردی نیست که مسئولیتی نداشته باشد.           ص□ غ□

 • ما در برابر چه چیز و چه کسانی مسئول هستیم ؟

 • شما رد برابر خداوند چه مسئولیتی دارید؟

 • شکر گزار بودن یعنی چه ؟

 • شما نسبت به خود چه مسئولیتی دارید ؟

 • شما نسبت به اعضای خانواده خود چه مسئولیتی دارید ؟

 • شما نسبت به معلمان و همکلاسی های خود چه مسئولیتی دارید؟

 • شما نسبت به اعضای جامعه چه مسئولیتی دارید؟

 • مسئولیت شما نسبت به محیط زندگی خود و عالم آفرینش چگونه است ؟

درس 3

 • ما در استفاده از حقوق خود تا چه اندازه آزادی داریم ؟

 • یکی از مهم ترین علل به وجود آمدن مقررات و قوانین در جامعه ، ………………………….. و ……………………… افراد بوده است .

 • به طور کلی قانون و مقررات به چند دلیل بوجود آمده است ؟ نام ببرید

 • عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه چه پیامد هایی به دنبال دارد ؟

درس 4

 • هر جامعه ای برای حفظ نظم و مانیت و حقوق افراد به …………. نیاز دارد .

 • مقررات در جامعه به چه شکل هایی بوجود می آیند ؟ با ذکر مثال

 • همه افراد در برابر قانون مساوی هستند .    ص□ غ□

 • قانون اساسی یعنی چه ؟

 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه تهیه شده است ؟

 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ……………….. اصل دارد .

 • مردم در برابر قانون اساسی چه مسئولیتی دارند ؟

 • قوه مقننه چه وظیفه ای بر عهده دارد و از چند بخش تشکیل شده است ؟

 • نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای چند سال ، چگونه انتخاب می شوند ؟

 • نمایندگان مجلس برای شروع کار خودچه کارهایی انجام می دهند ؟

 • شورای نگهبان چند نفر عضو دارد و این افراد چگونه انتخاب می شوند ؟

 • دو وظیفه مهم شورای نگهبان را توضیح دهید ؟

 • قانون گذاران در مورد وضع بهترین قوانین به چه مسائلی توجه دارند و برای اینکار از چه ویژگی خاصی باید برخوردار باشند ؟

درس 5

 • همدلی و همدردی را با هم مقایسه کنید ؟

 • آیا همدلی و انسان دوستی فقط در حوادث بزرگ پیش می آید ؟

 • آیا ما در هنگام حوادث فقط در مورد هموطنان خود مسئولیت داریم ؟

 • امروزه همدردی و همدلی به چه شکل هایی انجام می شود ؟

 • امروزه کدام موسسات اجتماعی در حوادث به ما کمک می کنند ؟

 • امدادگران جمعیت هلال احمر در هنگام وقوع حوادث چگونه به کمک مردم می شتابند ؟

 • سازمان جمعیت هلال احمر در شرایط عادی چه خدماتی انجام می دهند ؟

 • سازمان جوانان هلال احمر چیست ؟

 • در حوادث کوهستان و جاده و آوار و … با گرفتن شماره ………. امدادگران هلال احمر به یاری ما می شتابند ؟

 • آرم جمعیت هلال احمر

درس6

 • منظور از بیمه دانش آموزی چیست ؟

 • در بیمه دانش آموزی ، شما ………………. هستید و موسسه ای که شما را بیمه کرده است …………………..نامیده می شود.

 • وظیفه موسسه بیمه چیست ؟

 • بیمه چیست ؟

 • در کشور ما موسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است که همه آنها زیر نظر ………………….. فعالیت می کنند.

 • بیمه چند نوع است ؟

 • انواعه بیمه از نظر خدماتی که به بیمه شوندگان ارائه می کند ، کدام است؟

 • بیمه اتومبیل را توضیح دهید؟

 • چه افرادی باید در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه شوند؟

 • بیمه بهداشت و درمان را توضیح دهید؟

 • آرم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

درس 7

 • تولید چه نقشی در زندگی انسان دارد و به چه منظور صورت می گیرد؟

 • کالا و خدمات در فعالیت اقتصادی به چه معناست؟

 • عوامل لازم برای تولید به چند دسته طبقه بندی می شوند؟

 • از عوامل لازم برای تولید منابع طبیعی را توضیح دهید؟

 • از عوامل لازم برای تولید سرمایه را توضیح دهید؟

 • از عوامل لازم برای تو.لید نیروی انسانی را توضیح دهید؟

 • انسان ها همواره به صورت گروهی و اجتماعی زندگی کرده و می توانند به تنهایی همه چیزهای مورد نیاز را تولید کنند.     ص□ غ□

 • تقسیم کار و شغل ها چگونه پدید آمدند؟

 • امروز هیچ کس توانایی تامین همه نیازهای خود را ندارد.     ص□ غ□

 • امروزه شغل ها و حرفه ها سعی می کنند …………………… یا ………………….. را برآورده کنند.

 • مشاغل و فعالیت های اقتصادی را در چند گروه عمده طبقه بندی می کنند ؟

 • برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟

 • توزیع را تعریف کنید؟

 • تولید کنندگان برای اینکه محصولات خود را به دست مشتریان برسانند چه کارهایی انجام می دهند؟

 • بازارهای قدیمی در ایران در چه قسمت هایی و چگونه ساخته می شدند؟

 • بازارهای قدیمی علاوه بر اینکه محل داد و ستد اقتصادی بودند در چه امور دیگری مشارکت داشتند؟

 • کم فروشی و گرانفروشی چگونه موجبات عذاب الهی را فراهم می آورد؟

درس 8

 • مصرف کننده به چه کسی گفته می شود؟

 • خرید و فروش با چه وسیله ای صورت می گیرد؟

 • امروزه علاوه بر پول کاغذی از شیوه های دیگری نیز برای مبادله استفاده می شود . یکی از این شیوه ها …………………………….. است.

 • خرید با کارت اعتباری چگونه انجام می شود؟

 • برای رعایت احترام به حقوق مصرف کنندگان چه کارهایی انجام شده است؟

 • از موارد رعایت حقوق مصرف کننده ، قوانین و مقررات را توضیح دهید؟

 • از موارد رعایت حقوق مصرف کننده ، برچسب مشخصات کالا را توضیح دهید؟

 • استاندارد یعنی چه ؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

 • وظیفه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران چیست؟

 • مسئولیت های مصرف کننده در استفاده از کالا و خدمات چیست؟

 • در دنیای امروز ، تولید با چه منظورهایی صورت می گیرد؟

 • مصرف گرایی چیست و چه نتیجه ای به دنبال دارد؟

 • نظر دین اسلام درمورد اسراف را بیان کنید؟

 • در جوامع امروز ، مصرف گرایی چگونه به محیط زیست آسیب رسانده است؟

 • آرم استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و علامت بازیافت

درس 9

 • هر مکان از نظر ویژگی ها به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید؟

 • دانش جغرافیا به ما چه کمکی می کند؟

 • جغرافی دانان معمولا کار خودشان را چگونه آغاز می کنند؟

 • جغرافی دانان از کدام ابزار و وسایل برای شناخت محیط استفاده می کنند؟

 • از نقشه چه اطلاعاتی به دست می آوریم؟

 • نقشه ها در چند نوع تهیه می شوند؟

 • نقشه را تعریف کنید؟

 • مقیاس خطی چیست و چگونه محاسبه می شود؟

 • انواع عکس در جغرافیا را نام ببرید؟

 • کره جغرافیایی را تعریف کنید؟

 • رایانه و اینترنت چه نقشی در شناخت پدیده های جغرافیایی می تواند داشته باشد؟

درس 10

 • وسعت ایران چقدر است؟

 • جمعیت ایران چقدر است و ترکیب جمعیتی آن چگونه است؟

 • تقسیمات کشوری در ایران چگونه است؟

 • شهرداری به چه منظوری به وجود آمده است؟

 • شهرداری چه کارهایی انجام می دهد؟

 • نظارت بر حمل و نقل عمومی برای رفت و آمد مردم از وظایف ………………………است.

 • اگر افراد بخواهند ساختمانی برای محل سکونت یا کسب و کار خود بسازند از شهرداری ……………… بگیرند.

 • شهرداری پول لازم برای انجام خدمات خود را از کجا تامین می کند؟

 • روستاها چگونه اداره می شوند؟

 • ناهمواری های ایران از نظر پستی و بلندی چگونه اند؟

 • نواحی مرتفع و بلند ایران در کدام قسمت های آن قرار گرفته اند؟

 • نواحی مرتفع و بلند ایران در شمال کدامند؟

 • دامنه های شمال غربی و جنوب زاگرس از نظر بارش چگونه اند ؟

 • نواحی بلند و مرتفع در غرب ایران کدام است؟

 • دامنه های شمال غربی و جنوب زاگرس از نظر بارش چگونه اند؟

 • مرکز و جنوب شرقی ایران از نظر پستی و بلندی چگونه اند؟

 • نواحی پست و هموار ایران کدامند؟ این سرزمین ها از نظر کشاورزی چگونه اند؟

 • کوهپایه به کجا گفته می شود و چه استفاده ای از آن به عمل می آید؟

 • موقعیت ایران درجهان چگونه است؟

درس 11

 • زیستگاه چیست ؟

 • چرا ایران زیستگاه های مختلف دارد ؟

 • محاسبات کارشناسان هواشناسی در هر روز با توجه به چه مواردی انجام می شود ؟

 • چطور می فهمند که آب و هوای یک محل چگونه است ؟

 • میزان دما و بارش را بصورت ………….. نشان می دهند .

 • میزان دمای هوای یک ناحیه را با نمودار …………………… و با رنگ ………………. نشان می دهند .

 • میزان بارش یک ناحیه را با نمودار ………………… و به رنگ ……………… نشان می دهند .

 • اقلیم شناسان به طور کلی ایران را به چند ناحیه آب و هوایی تقسیم می کنند ؟ نام ببرید.

 • ناحیه معتدل و مرطوب خزری در کجا واقع شده است ؟

 • مرطوب ترین ناحیه آب و هوایی ایران ……………….. است.

 • در ناحیه خزری میزان بارندگی از غرب به شرق ………………………. می یابد .

 • آب و هوا و پوشش گیاهی در ناحیه معتدل و مرطوب خزری چگونه است؟

 • در ناحیه معتدل و مرطوب خزری کشاورزی تحت تاثیر چه عاملی قرار دارد؟

 • ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چه قسمت هایی از ایران را در بر می گیرد؟

 • آب و هوا در ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

 • کشاورزی و پوشش گیاهی در ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

 • ناحیه گرم و خشک داخلی شامل چه قسمت هایی از ایران است و آب و هوای آن چگونه است؟

 • علت خشکی هوا در ناحیه گرم و خشک داخلی چیست؟

 • اختلاف دمای شب و روز در ناحیه خشک داخلی چگونه است؟

 • پوشش گیاهی در ناحیه گرم و خشک داخلی چگونه است؟

 • ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب در کدام قسمت های ایران کشیده شده و آب و هوا در آن چگونه است؟

 • علت به وجود آمدن حالت شرجی در ناحیه ساحلی جنوب چیست؟

درس 12

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*