آخرین محصولات

بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج

بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج

بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج

 

مقاله بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج

مقاله بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج

بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج

جهت دانلود مقاله کلیک کنید

فهرست مطالب

فصل اول(کلیات)

1-1-مقدمه. 1

2-1-بیان مسئله. 8

3-1-اهمیت و ضرورت مساله. 11

4-1-فرضيه هاي تحقيق… 12

1-5-اهداف:. 12

1-6-تعاریف نظري و عملياتي پژوهش…. 13

فصل دوم(ادبیات تحقیق)

ماهيت و مفهوم هويت… 15

شكل‌گيري هويت… 16

نظريه‌هاي مربوط به هويت… 17

نظريه اريكسون.. 17

نظریه مارسیا. 20

هویت سردرگم:. 21

هویت دنباله رو:. 22

هویت بحران زده:. 23

هویت موفق:. 23

دیدگاه کگان.. 25

نظریه برزونسکی… 26

بحث پايگاه هويت… 28

دستيابي… 28

تعليق… 29

ممانعت… 30

پراكندگي… 30

عوامل موثر بر شكل‌گيري هويت… 31

ناکامی در نظریه روزنزوایگ…. 33

پرخاشگري:. 35

نظریه ناکامی-پرخاشگری در مورد کودکان.. 36

علل پيدايش ناكامي:. 38

عوامل محيطي ناكامي… 38

واكنشهاي ناشي از ناكامي:. 40

ساير واكنشهاي به ناكامي عبارتند از:. 42

دیدگاه آلبرت الیس در مورد تحمل ناکامی… 43

اصول سیزده گانه نظریه الیس…. 45

تحمل… 46

تحمل پایین ناکامی… 47

پیشینه تحقیق در داخل کشور:. 48

پیشینه تحقیق در خارج از کشور:. 49

فصل سوم(روش تحقیق)

روش پژوهش…. 55

طرح پژوهش…. 55

جامعه آماری… 55

روش نمونه برداری و حجم نمونه. 56

ابزارهای پژوهش…. 58

روش تجزیه و تحلیل داده ها. 69

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

تجزيه و تحليل نتايج:. 87

محدودیت های پژوهش…. 91

پیشنهادها. 92

منابع فارسي… 93

ضمایم

بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج   بررسی رابطه سبکهای هویتی و تحمل ناکامی در دانش آموزان دبیرستان های شهر کرج فهرست مطالب فصل اول(کلیات) 1-1-مقدمه. 1 2-1-بیان مسئله. 8 3-1-اهمیت و ضرورت مساله. 11 4-1-فرضيه هاي تحقيق... 12 1-5-اهداف:. 12 1-6-تعاریف نظري و عملياتي پژوهش.... 13 فصل دوم(ادبیات تحقیق)…

بازبینی کلی

امتیاز کاربر: 4.89 ( 6 امتیازات)
0

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*