آخرین محصولات

دانلود ترجمه مقاله Matrix enhancement effect A blessing

دانلود ترجمه مقاله Matrix enhancement effect A blessing or a curse for gas chromatography—A Md. Musfiqur Rahmana, A.M. Abd El-Atya,b,∗∗, Jae-Han Shima,∗ a Biotechnology Research Institute, Chonnam National University, Gwangju 500-757, Republic of Korea b Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University, 12211 Giza, Egypt متن مقاله همراه با ترجمه در قالب یک فایل ترجمه ورد و یک فایل متن اصلی pdf صفحه اول مقاله همراه ترجمه : a b s t r a c t The matrix enhancement effect in gas chromatography (GC) has been a problem for the last decade and results in unexpected high recovery.…

بازبینی کلی

امتیاز کاربر: 4.9 ( 4 امتیازات)
0

دانلود ترجمه مقاله Matrix enhancement effect A blessing or a curse for gas chromatography—A

Md. Musfiqur Rahmana, A.M. Abd El-Atya,b,∗∗, Jae-Han Shima,∗
a Biotechnology Research Institute, Chonnam National University, Gwangju 500-757, Republic of Korea
b Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University, 12211 Giza, Egypt

متن مقاله همراه با ترجمه در قالب یک فایل ترجمه ورد و یک فایل متن اصلی pdf

صفحه اول مقاله همراه ترجمه :

a b s t r a c t
The matrix enhancement effect in gas chromatography (GC) has been a problem for the last decade and results in unexpected high recovery. Most efforts, including the use of different types of injectors/ matrix simplification procedures, and further clean-up associated with removing this effect has focused on equalizing the response of the standard in the solvent and matrix. However, after eliminating the matrix enhancement effect, the sensitivity of GC remained unchanged. But, GC sensitivity can be increased by utilizing this matrix effect originating from a matrix-matched standard. Very few studies have highlighted utilizing the matrix effect but have rather advocated eliminating it. Analyte protectants (3-ethoxy-1,2-propanediol, gulonolactone and sorbitol) have been introduced as an alternative for GC–mass spectroscopy (GC–MS) (not examined for other GC detectors), as they equalize the response without removing the matrix effect, and, hence, increase sensitivity. Versatile applications of analyte protectants are not observed in practice. The European guidelines recommend the use of matrixmatched standard calibration for residue measurements. As a result, numerous applications are available for matrix-matched standards that compensate for the matrix effect. Moreover, the matrices (among them pepper leaf matrix) act as a protectant for thermolabile analytes in some cases. A lower detection limit should be achieved to comply with the maximum residue limits. Therefore, the matrix enhancement effect, which is considered a problem, can play an important role in lowering the detection limit
by increasing the transfer of analyte from the injection port to the detector.
© 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords:
Gas chromatography , Matrix effect , Sensitivity , Analyte protectants , Signal enhancement , Thermal protection

 

ترجمه :

چکیده:

اثر افزایش ماتریس در کروماتوگرافی گازی (GC) یک مشکل برای دهه گذشته بوده است و در نتیجه بسیار غیر منتظره بهبود یافته است . بیشترین تلاش برای ساده سازی طرز کار انواع مختلفی از انژکتور(تزریق کننده) ماتریس و بهم پیوند دادن اکثر تمیز کننده ها است با از بین بردن این اثرات، توزیع واکنش استاندارد در حلال و ماتریس متمرکز می شود. اگرچه بعد از حذف اثر افزایش ماتریس ، اثرات باقیمانده از حسایت GC عوض نشده است اما حساسیت GC ، با بکار بردن اثر ناشی از جفت سازی یک ماتریس استاندارد می تواند افزایش یابد.روی کاربرد مشخص اثر ماتریس بسیار کم مطالعه شده است اما بیشتر از حذف آن باید دفاع کرد. حفاظت از نمونه مورد تجزیه (3-اتوکسی 1-2- پروپان دی اول gulonolactone و سوربیتول) اتفاق می افتد به عنوان قسمت دیگر در دستگاه GC طیف سنجی جرم (GC-MS ) وارد می شود.

جهت دانلود کامل مقاله همرا با ترجمه کلیک کنید

 

 

 دانلود ترجمه مقاله Matrix enhancement effect A blessing    دانلود ترجمه مقاله Matrix enhancement effect A blessing    دانلود ترجمه مقاله Matrix enhancement effect A blessing    دانلود ترجمه مقاله Matrix enhancement effect A blessing    دانلود ترجمه مقاله Matrix enhancement effect A blessing    دانلود ترجمه مقاله Matrix enhancement effect A blessing   

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*