آخرین محصولات

دانلود ترجمه و مقاله DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY

دانلود ترجمه و مقاله DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY

پول درونزا از دیدگاه ساختار گرایان وافقی گرایان

فایل ترجمه و متن مقاله بصورت جداگانه ارائه گردیده است

DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY: MACROECONOMIC EVIDENCE FROM NIGERIA
Keywords: Interest Rates, Inflation, Policy, Exchange Rate, Development
JEL Classification: C33, G21, O55

ABSTRACT
A recent set of banking sector reforms have been introduced in Nigeria to ensure inter alia a strong and reliable banking sector. However, if the historical antecedents of financial sector reforms in Nigeria are anything to go by, the recent reforms may not help to improve bank profitability and stability.
Hence, to contribute to the existing knowledge of bank profitability in Nigeria, this study sought to econometrically identify significant macroeconomic determinants of bank profitability. Using a panel data set comprising 1255 observations of 154 banks over the 1980-2006 period and macroeconomic indices over the same period, regression results reveal that real interest rates, inflation, monetary policy, and exchange rate regime are significant macroeconomic determinants of bank profitability in Nigeria.
Banking sector development, stock market development, and financial structure are insignificant; and the relationship between corporate tax policy and bank profitability in Nigeria is inconclusive…

ترجمه :

پول درونزا از دیدگاه ساختار گرایان وافقی گرایان

چکیده

از انجایی که مدت طولانی استدلال می شد که بانک مرکزی می تواند محدودیت های کمی به عنوان ابزاری برای کنترل خصوصی ایجاد پول استفاده کند.اینک بیشتر اقتصاددانان تشخیص دادند که بانک مرکزی تنها می تواند مجموعه ازنرخ بهره شبانه که تنها یک اثر غیرمستقیم بر روی مقدار ذخایر و مقدار پول خصوصی ایجاد شده دارد. در واقع به منظور ضربه زدن به نرخ بهره هدف شبانه ؛بانک مرکزی باید تقاضا برای ذخایر با تخلیه مازاد یا ذخایر عرضه ای موقعی که سیستم کوتاه مدت است تطبیق دهد. بنابراین عرضه ذخایر بهترین افق برای نرخ هدف بانک مرکزی مشخص شده است از انجا که پرداخت ذخایر نسبتا پایین و حتی صفر می باشد (در ایالت متحده) بانک ها سعی بر به حداقل رساندن دارایی خود دارند _با گذشت زمان ،آنها به طور مستمر، حداقل رساندن هزینه ها و افزایش سود را خلق کردند_این شامل نواوری هایی بود که ذخایری که برای دارایی نیاز داشتندرا کاهش می دهد ( یا برای برآورد الزامات قانونی یا برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی چک وپاکسازی کردن) و همچنین نوآوری هایی که به آنها اجازه افزایش بازده حقوق صاحبان سهام با محدودیت های نظارتی ،مانند کسانی که با توافق نامه های باسل ارتباط داشتند. چنین رفتاری یک نگرانی اصلی به رویکرد ساختارگرد داردکه استدلال می کند که آن بیش از حدساده به افقی بودن منحنی عرضه وام و سپرده دارند.

کلمات کلیدی :سیاست و تئوری های پولی ،افق گرا _ساختارگرا_عرضه پول. اهداف بانک مرکزی، بانک مرکزی مستقل.

جهت دریافت مقاله به همراه ترجمه کلیک کنید

دانلود ترجمه و مقاله DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY دانلود ترجمه و مقاله DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY 
دانلود ترجمه و مقاله DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY دانلود ترجمه و مقاله DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*