آخرین محصولات

دانلود پایان نامه ی ارشد بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ابتدایی

دانلود پایان نامه ی ارشد بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ابتدایی

daneshamoozan

چكيده

 

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان الیگودرز صورت گرفته است  .

جامعه پژوهش عبارت است از كليه دانش آموزان سال پنجم ابتدايي در شهرستان الیگودرز كه از بين آنها 60 آزمودني با استفاده ازروش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد.

ابزار اندازه گيري در اين تحقيق عبارت است از پرسشنامه استاندارد  سنجش خلاقيت (MPPT ) و همين طور براي سنجش عملكرد تحصيلي آزمودنيها ازمعدل نيم سال گذشته آنها استفاده شد كه پس از جمع آوري داده ها با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون به تحليل داده ها پرداخته شد كه ضريب همبستگي (%29r= )به دست آمد و معلوم شد كه بين خلاقيت و پيشرفت تحصيلي آزمودنيها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

برای دانلود اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب

چكيده. 4

فصل اول.. 7

مقدمه : 8

مسأله پژوهشي.. 10

فرضيه پژوهشي.. 10

اهداف تحقيق.. 10

تعريف اصطلاحات.. 11

الف)تعايف سازنده و مفهومي.. 11

پيشرفت تحصيلي: 11

نظريه تداعي گرايي.. 28

نظريه گشتالت.. 29

مكتب شناختي.. 29

نظرية روانكاوي.. 30

روانكاوي جديد. 32

عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي.. 33

تاثير معلمان بر خلاقيت.. 36

فصل سوم. 39

جامعه. 40

نمونه. 40

طرح تحقيق.. 40

ابزار اندازه گيري: 40

روش تجزیه و تحلیل.. 40

پاياني آزمون MPPT. 41

روش آماري.. 42

فصل چهارم. 43

تجزيه و تحليل داده ها 44

فصل پنجم. 51

محدوديتهاي تحقيق.. 52

پيشنهادهاي تحقيق.. 52

خلاصه تحقيق: 52

منابع.. 55

پیوست ها57

سه وجود مقدس:

آنان که ناتوان شدند تا ما به توانايي برسيم…

موهايشان سپيد شد تا ماروسفيد شويم…

و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…

پدرانمان
مادرانمان
استادانمان

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان

 

روانكاوي جديد

سهم عمده نوفرويدي ها در روانكاوي اين است كه خلاقيت محصول ذهن نيمه آگاه  است نه خودآگاه.تفاوت ذهن نيمه آگاه با ناخودآگاه در اين مي باشد كه هنگامي كه خود در راحتي است،ذهن نيمه آگاه براي يادآوري باز است.تفكر خلاق هنگامي بروز مي كند كه خود به طور اختياري و موقتاً از برخي نواحي نيمه آگاه عقب نشيني مي كند تا بعداً آن را به گونه اي مؤثر دليل آزادي در جمع آوري اي

دانلود پایان نامه ی ارشد بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ابتدایی چكيده   پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان الیگودرز صورت گرفته است  . جامعه پژوهش عبارت است از كليه دانش آموزان سال پنجم ابتدايي در شهرستان الیگودرز كه از بين آنها 60 آزمودني با استفاده ازروش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد. ابزار اندازه گيري در اين تحقيق عبارت است از پرسشنامه استاندارد  سنجش خلاقيت (MPPT ) و همين طور براي سنجش عملكرد تحصيلي آزمودنيها ازمعدل نيم سال گذشته آنها استفاده شد كه پس…

بازبینی کلی

امتیاز کاربر: 4.9 ( 3 امتیازات)
0

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*