آخرین محصولات

پایان نامه کاهش تلفات به وسیله خازن گذاری در سیستم های قدرت و شبیه سازی آن

دانلود پایان نامه کاهش تلفات به وسیله خازن گذاری در سیستم های قدرت و شبیه سازی آن

پيشگفتار:

خازن هاي اصلاح ضريب توان براي مهندسين برق اسم آشنايي است و اهميت اين عناصر در سيستمهاي توزيع بر هيچ كس پوشيده نيست . اين عناصر در سيستمهاي توزيع نقش كليدي دارند. در سيستمهاي توزيع به خاطر ولتاژ پايين تر جريان O عبوري از خطوط بالا است و اين امر باعث مي شود كه XI2  بالا باشد، كه به همراه توان مصرفي حقيقي ، اندازه ي توان ظاهري را بالاتر برده ، لازم مي دارد كه از تجهيزاتي با قدرت بالاتر استفاده كنيم ،I توان راكتيو القايي كه بيشتر از خاصيت سلفي عناصر مي باشد به وفور در سيستمهايي توزيع و قدرت يافت مي شود كه از عوامل توليد كننده ي آني مي توان به موتورهايي القايي مورد استفاده در صنعت ، تراش ها ، خطوط انتقال وميره اشاره كرد . براي كم كردن اثر توان القايي در نتيجه اندازه مي توان ظاهري ، از وسايل گوناگون مانند موتورهاي سنكرون و خازن هاي اصلاح ضريب توان  مي توان استفاده نمود، كه مورد اول بيشتر در صنايع بمنظور كم كردن هزينه توان راكتيو استفاده مي شد ، كه به خاطر هزينه تعمير و نگهداري بالا ، در حال حاضر بيشتر از خازن هاي سوئيچينگ استفاده مي شود . اما مورد دوم كه بحث اصلي ما در اين پايان نامه مي باشد به خاطر هزينه تعمير و نگهداري كم و عمر بالا بيشتر در سيستم هاي توزيع استفاده مي شود. كه مي تواند به صورت واحد ، گروهي ، ثابت و يا قابل سوئيچ به كار گرفته شود. از ديگر پارامترهاي مهم مربوط به اين خازن مي توان به مقدار بهينه اين خازن ها و مكاني كه بيشترين جبران سازي را ايجاد مي كند اشاره كرد ، كه در حد توان در اين پايان نامه بررسي شده است

 جهت خرید فایل ورد پایان نامه کلیک کنید

فهرست مطالب

پيشگفتار:       5

فصل 1-    مفاهيم اساسي مربوط به خازن ها 6

1-1-    ساختار مكانيكي و الكتريكي خازن.. 6

1-2-    ظرفيت خازن و انرژي ذخيره شده در خازن.. 7

1-3-    تفاوت دي الكتريك…. 8

1-4-    خازن قدرت   10

1-5-    توان.. 13

1-6-    مثلث توان  18

1-7-    مفهوم فيزيكي توان اكتيو و راكتيو. 19

فصل 2-   منابع مصرف كننده ي توان راكتيو و سلفي در شبكه قدرت… 21

2-1-    موتورها     21

2-2-    ترانسفورماتورها 22

2-3-    توان مصرفي در خطوط هوايي.. 23

2-4-    توان راكتيو مشتركين (صنايع، خانگي) 24

2-5-    لزوم افزايش ضريب توان.. 26

2-6-    اصلاح ضريب توان.. 28

2-7-    ضريب توان اقتصادي 32

فصل 3-   اثرات خازن هاي موازي در سيستم هاي قدرت… 34

3-1-    اثرات خازن هاي موازي در سيستم هاي قدرت… 34

3-2-    نصب خازن  38

3-3-    جنبه هاي اقتصادي خازن موازي.. 43

3-4-    ظرفيت آزادشده 43

3-5-    تلفات         44

3-6-    مزاياي ولتاژ 45

3-7-    مجموعه هاي خازني پست… 45

3-8-    استفاده از خازن در فشار قوي.. 49

3-9-    كاربرد خازن هاي موازي در تغذيه كننده هاي فشار متوسط… 50

3-10-  استفاده از خازن هاي موازي در شبكه هاي فشار ضعيف… 51

3-11-  فيوزگذاري خازن.. 53

3-12-  نوع اتصال به شبكه. 53

3-13-  حفاظت از مجموع ههاي خازن موازي.. 55

3-13-1-   حفاظت در مقابل امواج ضربه اي: 55

3-13-2-   حفاظت اضافه جريان: 56

3-13-3-   حفاظت واحدهاي جدا: 56

3-13-4-   حفاظت اضافه ولتاژ: 57

3-14-  تأثيرات هارمونيكي خازن هاي موازي.. 61

3-15-  توجيه اقتصادي براي نصب خازنهاي موازي.. 63

فصل 4-   توابع هدف  65

4-1-    آزاد سازي ظرفيت… 65

4-2-    كاهش تلفات… 66

4-3-    جايابي بهينه خازن هاي موازي در شبكه هاي توزيع.. 66

4-4-    يك روش رياضي براي جايابي بهينه خازن ها 67

4-5-    كاهش تلفات توان در اثرنصب خازن.. 69

4-6-    حل بهينه بانك خازني.. 75

4-7-    كاهش تلفات انرژي در اثر نصب خازن.. 77

فصل 5-   بررسی مقاله جاگذاري خازن در سيستمهاي توزيع شعاعي براي كاهش تلفات… 81

5-1-    چكيده:     81

5-2-    مقدمه       82

5-3-    زمينه         83

5-4-    روش پيشنهادي.. 84

5-4-1-     مي نيمم كردن تلفات با خازن تكي.. 86

5-4-2-     مي نيمم سازي با خازن هاي چندگانه. 88

5-5-    الگوريتم          90

5-6-    نتايج شبيه سازي.. 92

5-6-1-      سيستم 15 باس    92

5-6-2-      سيستم 33 باس    95

5-7-    نتيجه گيري.. 97

فصل 6-   بررسی مقاله برنامه ريزي توان راكتيو بهينه براي سيستم هاي توزيع با بارهاي غيرخطي     98

6-1-    چكيده :          98

6-2-    مقدمه:      98

6-3-    جبران سازي توان راكتيو. 100

6-3-1-      تابع هدف            100

6-3-2-      محدوديت ها          101

6-4-    طراحي فيلتر. 102

6-5-    شبيه سازي كامپيوتري.. 104

6-6-    نتيجه گيري ها: 107

فصل 7-   ضمائم           108

پایان نامه کاهش تلفات به وسیله خازن گذاری در سیستم های قدرت و شبیه سازی آن پایان نامه کاهش تلفات به وسیله خازن گذاری در سیستم های قدرت و شبیه سازی آن پایان نامه کاهش تلفات به وسیله خازن گذاری در سیستم های قدرت و شبیه سازی آن

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*