آخرین محصولات

در استان گیلان خاک بیشتری تولید میشود یا کرمان

در استان گیلان خاک بیشتری تولید میشود یا کرمان

فرآیندهای درونی تشکیل خاک:

این فرآیندها که به فرآیندهای پدوژنی نیز معروفند شامل به دست آوردن و از بین رفتن ماده ها از یک پیکره خاک است که بر اساس چهار پدیده فروساییدگی، افزایش ضخامت خاک، ویژگی های ژئومورفی حد واسط یا جابه جایی درون یک خاک صورت می گیرد.

فرآیندهای پدوژنی شامل افزایش مواد آلی و کانی به خاک، تلفات این مواد از خاک، انتقال این مواد از نقطه ای به نقطه دیگر و دگرگونی مواد آلی و کانی درون خاک می باشد.

فرآیندهای جابه جایی مواد در خاک شامل:

  • آبشویی – فرسایش سطحی – غنی شدگی

  • انباشتگی – آهک زدایی – سیلیس زدایی

  • شورزدایی – شورشدن

کدام نوع هوازدگی در نواحی بیایانی بیشتر دیده می شود؟

هوازدگی فیزیکی ناشی از انبساط و انقباض سنگ ها بر اثز تغییرات دما

در نواحی بیابانی که تغییرات دمای روزانه بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد دارند، به طور مداوم قشر سنگ ها دچار انقباض و انبساط می شوند و به تدریج سنگ به سمت متلاشی شدن می رود.

میزان هوازدگی در چه شرایط آب و هوایی بیشتر است؟

رطوبت و گرما می توانند سرعت هوازدگی  شیمیایی را افزایش دهند، از این رو در محیط های گرم و مرطوب نظیر نواحی استوایی شدت و عمق هوازدگی شیمیایی بیشتر است.

کمترین میزان هوازدگی شیمیایی در مناطق سرد و قطبی است.

وضعيت خاك در گيلان :::::

شرايط خاص اقليمي استان گیلان . به خصوص وضع رطوبت و بارندگي و اعتدال هوا در تشكيل خاك هاي گيلان نقش عمده اي ايفا نموده اند.

 تكامل خاك هاي گيلان بيشتر تحت تاثير رطوبت ،عمل آب و پوشش گياهي بوده است . شست و شوي خاك ها و تخريب انواع سنگ ها، ناهمواري، پوشش گياهي، موجودات زنده ي خاك، زمان و اثرات انسان بر روي خاك ها سبب پيدايش خاك هاي متنوعي در گيلان شده اند كه در كنار يكديگر تشكيل و تكامل يافته اند. به طور كلي خاك هاي استان به دو بخش كوهستاني و جلگه اي تقسيم مي شوند.

 بخش جلگه اي گيلان از مواد آبرفتي تشكيل شده و بر روي آن خاك هاي متنوعي از تخريب انواع سنگ هاي رسوبي ، آذرين و دگرگوني به وجود آمده است. فرآيند رسوب گذاري به عنوان مهم ترين عامل در تشكيل و تكامل خاك ها در اين بخش به حساب مي آيد. اگر چه خاك هاي اين محدوده بيشتر سنگين و ريز بافت مي باشند ولي در حركت از ساحل به پاي كوه ها به دليل تفاوت در دانه بندي و همچنين نقش آب هاي زير زميني در تكامل خاك و تغيير در روند سطح آب هاي زيرزميني شاهد تغيير در نوع خاك و نوع كاربري آن ها هستيم .

 در مناطق كوهستاني گيلان عوامل آب و هوايي در تشكيل خاك و پوشش گياهي در تكامل آن تاثير بيشتري دارند. بنا بر اين با توجه به تفاوت آب و هوا در سطوح ارتفاعي مختلف و نوع سنگ ، ميزان فرسايش متفاوت بوده در نتيجه از نظر نوع و ضخامت خاك و نيز پوشش گياهي شرايط متفاوتي در ارتفاعات مختلف ديده مي شود .

در نقاط بسيار مرتفع كوهستاني با شيب زياد و سطوح سنگي كه بدون خاك مي باشد پوشش گياهي وجود ندارد و يا در مواردي با گياهان بوته اي بسيار فقير پوشانده شده اند؛ و هر جا كه پوششي از خاك هاي سنگلاخي و سنگريزه دار وجود دارد به صورت ديم زار و مرتع مورد استفاده قرار مي گيرند ولي در قسمت اعظم كوه هاي مرتفع و كم ارتفاع رو به شمال با دره هاي عميق ، چون ضخامت خاك و ميزان رطوبت بيشتر بوده است از جنگل هاي متراكم و انبوه پوشيده شده اند .

به طور كلي خاك هاي منطقه ي گيلان داراي مشخصات زير هستند:

– از تنوع زيادي برخوردار هستند.

– خاك هاي مختلف در كنار هم تكامل يافته اند چون عوامل سازنده ي خاك ها در اين منطقه توانسته اند حداكثر تاثير خود را بر روي خاك بگذارند

– اين خاك ها به شدت تحت تاثير آب قرار دارند.

– ميزان مواد آلي موجود در سطح اين خاك ها بسيار بالا است و در صورت برخورداري از زهكشي مناسب بسيار حاصل خيز اند چون شرايط اقليمي و فيزيكي مناسبي دارند.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب بیان شده و اینکه هوازدگی در مناطق مرطوب بیشتر است می توان نتیجه گرفت به علت ایجاد هوازدگی شیمیایی و فیزیکی بالا تر در استان گیلان با توجه به آب و هوای منطقه تولید خاک در این استان بیشتر از استان کرمان می باشد.

کافینت مناد نت : الیگودرز

در استان گیلان خاک بیشتری تولید میشود یا کرمان در استان گیلان خاک بیشتری تولید میشود یا کرمان در استان گیلان خاک بیشتری تولید میشود یا کرمان در استان گیلان خاک بیشتری تولید میشود یا کرمان در استان گیلان خاک بیشتری تولید میشود یا کرمان در استان گیلان خاک بیشتری تولید میشود یا کرمان در استان گیلان خاک بیشتری تولید میشود یا کرمان در استان گیلان خاک بیشتری تولید میشود یا کرمان در استان گیلان خاک بیشتری تولید میشود یا کرمان در استان گیلان خاک بیشتری تولید میشود یا کرمان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*