آخرین محصولات

بایگانی برچسب : بررسی تاثیر سواد رایانه ای معلمان بر فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان

بررسی تاثیر سواد رایانه ای معلمان بر فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان

index

بررسی تاثیر سواد رایانه ای  معلمان بر فرایند یاددهی یادگیری  دانش آموزان چكيده   پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان الیگودرز صورت گرفته است  . جامعه پژوهش عبارت است از كليه دانش آموزان سال پنجم ابتدايي در شهرستان الیگودرز كه از بين آنها 60 آزمودني با استفاده ازروش نمونه گيري ... ادامه مطلب »