آخرین محصولات

بایگانی برچسب : توزیع واکنش استاندارد در حلال و ماتریس متمرکز می شود. اگرچه بعد از حذف اثر افزایش ماتریس ، اثرات باقیمانده از حسایت GC عوض نشده است

دانلود ترجمه مقاله Matrix enhancement effect A blessing

دانلود ترجمه مقاله Matrix enhancement effect A blessing or a curse for gas chromatography—A Md. Musfiqur Rahmana, A.M. Abd El-Atya,b,∗∗, Jae-Han Shima,∗ a Biotechnology Research Institute, Chonnam National University, Gwangju 500-757, Republic of Korea b Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University, 12211 Giza, Egypt متن مقاله همراه با ترجمه در قالب یک فایل ترجمه ورد و یک ... ادامه مطلب »