آخرین محصولات

بایگانی برچسب : فرد مسن و خانواده اش زمینه را برای افزایش فرایند آسیب پذیری در طول صحنه نهایی زندگی و بدون تغییر در ریکاوری سلامتی شان مهیا می کند

فرایند دریافت مراقبت پایان زندگی در خانواده های بیماران مسن بر طبق استراتژی سلامت خانواده

Elderly-Patient-Care

The process of end-of-life care delivery to the families of elderly patients according to the Family Health Strategy فرایند دریافت مراقبت پایان زندگی در خانواده های بیماران مسن بر طبق استراتژی سلامت خانواده 7 صفحه ترجمه فارسی Objective: To understand the process of end-of-life care delivery to the families of elderly patients according to a Family Health Strategy (FHS) team, ... ادامه مطلب »