آخرین محصولات

بایگانی برچسب : ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﻭﻟﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻱ

عیب از من بیمار نیست

رسائل-عشق1

عیب از من بیمار نیست…               در کنج این خانه اگر دارم هوای زلف او        عیب از دل خون من است تقصیر صاحب خانه چیست چشمت زمین گیرم نکرد ؟ آتش به جانم میزند          آن طرقه چشمان تو ، عیب از من بیمار نیست     دیدم نمی آید ز او دیشب به دامانم گلی          چشمت اگر دارد فقان تقصیر ... ادامه مطلب »